Σχολεία
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  10.98
 • Μαθητές
  280
 • kg/σχολείου
  3,075
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  9.32
 • Μαθητές
  270
 • kg/σχολείου
  2,515
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  9.01
 • Μαθητές
  75
 • kg/σχολείου
  676
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  7.39
 • Μαθητές
  271
 • kg/σχολείου
  2,003
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  6.15
 • Μαθητές
  265
 • kg/σχολείου
  1,630
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  6.10
 • Μαθητές
  179
 • kg/σχολείου
  1,091
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  4.95
 • Μαθητές
  261
 • kg/σχολείου
  1,292
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  4.58
 • Μαθητές
  175
 • kg/σχολείου
  801
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  4.52
 • Μαθητές
  129
 • kg/σχολείου
  582
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  4.52
 • Μαθητές
  140
 • kg/σχολείου
  632
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  4.44
 • Μαθητές
  214
 • kg/σχολείου
  950
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  4.31
 • Μαθητές
  272
 • kg/σχολείου
  1,173
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.82
 • Μαθητές
  272
 • kg/σχολείου
  1,038
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.75
 • Μαθητές
  190
 • kg/σχολείου
  712
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.59
 • Μαθητές
  267
 • kg/σχολείου
  957
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.51
 • Μαθητές
  240
 • kg/σχολείου
  841
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.35
 • Μαθητές
  205
 • kg/σχολείου
  687
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.22
 • Μαθητές
  178
 • kg/σχολείου
  573
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.22
 • Μαθητές
  210
 • kg/σχολείου
  676
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.21
 • Μαθητές
  280
 • kg/σχολείου
  897
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  3.01
 • Μαθητές
  286
 • kg/σχολείου
  862
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.93
 • Μαθητές
  244
 • kg/σχολείου
  715
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.90
 • Μαθητές
  269
 • kg/σχολείου
  778
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.58
 • Μαθητές
  260
 • kg/σχολείου
  670
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.56
 • Μαθητές
  273
 • kg/σχολείου
  698
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.54
 • Μαθητές
  261
 • kg/σχολείου
  664
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.43
 • Μαθητές
  245
 • kg/σχολείου
  596
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.39
 • Μαθητές
  278
 • kg/σχολείου
  665
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.39
 • Μαθητές
  302
 • kg/σχολείου
  722
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.39
 • Μαθητές
  282
 • kg/σχολείου
  673
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.36
 • Μαθητές
  350
 • kg/σχολείου
  825
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.29
 • Μαθητές
  251
 • kg/σχολείου
  575
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.17
 • Μαθητές
  287
 • kg/σχολείου
  623
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.11
 • Μαθητές
  65
 • kg/σχολείου
  136
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  2.06
 • Μαθητές
  320
 • kg/σχολείου
  657
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.90
 • Μαθητές
  272
 • kg/σχολείου
  516
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.87
 • Μαθητές
  523
 • kg/σχολείου
  980
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.87
 • Μαθητές
  197
 • kg/σχολείου
  368
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.79
 • Μαθητές
  248
 • kg/σχολείου
  443
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.74
 • Μαθητές
  375
 • kg/σχολείου
  652
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.71
 • Μαθητές
  286
 • kg/σχολείου
  489
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.59
 • Μαθητές
  270
 • kg/σχολείου
  428
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.58
 • Μαθητές
  300
 • kg/σχολείου
  474
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.58
 • Μαθητές
  310
 • kg/σχολείου
  489
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.56
 • Μαθητές
  363
 • kg/σχολείου
  567
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.52
 • Μαθητές
  1,039
 • kg/σχολείου
  1,583
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.44
 • Μαθητές
  218
 • kg/σχολείου
  314
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.33
 • Μαθητές
  289
 • kg/σχολείου
  385
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.24
 • Μαθητές
  244
 • kg/σχολείου
  302
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.23
 • Μαθητές
  322
 • kg/σχολείου
  395
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.22
 • Μαθητές
  306
 • kg/σχολείου
  374
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.22
 • Μαθητές
  271
 • kg/σχολείου
  331
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.12
 • Μαθητές
  373
 • kg/σχολείου
  419
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.09
 • Μαθητές
  251
 • kg/σχολείου
  274
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.06
 • Μαθητές
  187
 • kg/σχολείου
  197
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  1.01
 • Μαθητές
  289
 • kg/σχολείου
  291
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.96
 • Μαθητές
  271
 • kg/σχολείου
  261
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.95
 • Μαθητές
  248
 • kg/σχολείου
  236
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.92
 • Μαθητές
  351
 • kg/σχολείου
  322
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.88
 • Μαθητές
  271
 • kg/σχολείου
  238
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.84
 • Μαθητές
  255
 • kg/σχολείου
  213
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.75
 • Μαθητές
  222
 • kg/σχολείου
  166
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.62
 • Μαθητές
  280
 • kg/σχολείου
  174
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.58
 • Μαθητές
  297
 • kg/σχολείου
  171
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.56
 • Μαθητές
  278
 • kg/σχολείου
  154
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.51
 • Μαθητές
  283
 • kg/σχολείου
  145
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.44
 • Μαθητές
  1,029
 • kg/σχολείου
  450
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.38
 • Μαθητές
  381
 • kg/σχολείου
  146
Picture of the author
 • kg/μαθητή
  0.29
 • Μαθητές
  212
 • kg/σχολείου
  61