Η Δράση
 

H Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ανακύκλωσης με τίτλο «Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης».

Το πρωτάθλημα αποτελεί συνέχεια της εκστρατείας “Δώσε αξία στα σκουπίδια σου” και αφορά 70 δημοτικά σχολεία του Νομού Αττικής και υλοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Στόχος είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση σχετικά με την ανακύκλωση, τα οφέλη της και τη σταδιακή ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσω ορθών πρακτικών σε μαθητές, δασκάλους και γονείς.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

1. ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ

Το πρωτάθλημα ξεκινάει τον Νοέμβριο 2022 και λήγει τον Ιούνιο 2023.

 

2ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

2.1. Εξοπλισμός & μέθοδος συλλογής

Στα συμμετέχοντα σχολεία τοποθετούνται χάρτινοι κάδοι ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή χαρτιού ανά αίθουσα, πλαστικού και αλουμινίου ανά διάδρομο της κάθε σχολικής μονάδας, σε προσβάσιμο χώρο και τα οποία πρόκειται να μεριμνούν για τη σωστή χρήση τους.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) συγκεντρώνονται σε σακούλες εντός των ειδικών κάδων. Κάθε φορά που μια σακούλα γεμίζει θα αποθηκεύεται σε ειδικό χώρο εντός του σχολείου και θα αντικαθίσταται στον κάδο από μια άλλη, ώσπου να γίνει η αποκομιδή των υλικών. Για τη συλλογή των παραπάνω υλικών, θα οριστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκομιδής ανά σχολική μονάδα κάθε εβδομάδα.

Κατά την παραλαβή, τα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) ζυγίζονται επί τόπου και η ποσότητα καταγράφεται.

 

2.2. Επίδοση σχολείων

Η επίδοση του σχολείου υπολογίζεται με βάση τα κιλά ανακύκλωσης ανά μαθητή. Τα κιλά ανακύκλωσης ανά υλικό αθροίζονται και διαιρούνται με τους μαθητές του σχολείου. Τα κιλά ανά μαθητή αποτελούν το δείκτη επίδοσης του σχολείου, και καταγράφονται online.

 

3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΑΠΟΝΟΜΗ

Η επίσημη ανακοίνωση της τελικής κατάταξης των σχολείων θα γίνει μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, σε ειδική εκδήλωση τα συμμετέχοντα σχολεία ανεξαρτήτως κατάταξης θα επιβραβευθούν, ενώ τα πρώτα σχολεία θα λάβουν σημαντικά έπαθλα.

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε τις τεχνικές οδηγίες και την αφίσα της δράσης.